> 

Účetnictví

Zabýváme se především vedením účetnictví a zpracováním mezd pro naše klienty. Společnost FinPro s.r.o. vznikla v roce 1994 a od prvopočátku se zabývala ekonomickým poradenstvím. Zprvu výhradně v oblasti podnikatelských záměrů, prováděcích studií a finančních projektů. Postupně však docházelo k přebírání účetní agendy stávajících klientů a zanedlouho i mezd. Od té doby pracovníci společnosti postupně nasbírali zkušenosti v mnoha oblastech účetní a mzdové problematiky. Účetnictví se postupně stalo hlavní a nosnou činností.

V současné době zpracováváme kromě účetnictví podnikatelských subjektů i účetnictví příspěvkových organizací, občanských sdružení, bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek. V mzdové agendě jsme schopni zpracovávat vícenásobné pracovní poměry zaměstnanců, různé typy složek mzdy , běžné benefity, členění na střediska, zakázky a další variabilní členění, včetně tomu odpovídajících účetních výstupů.

Našim hlavním cílem je dlouhodobé udržení nadstandardní kvality zpracování účetnictví a všech služeb obecně. S tím jsou spojeny i ceny, které se snažíme udržovat v rozumných limitech tak, aby kvalita a cena našich služeb byla konkurenceschopná a vyvážená. Nesnažíme se tedy o dosažení vysoké kvality za cenu neúměrných nákladů (a tedy i cen), ale hledáme co možná nejoptimálnější řešení pro udržení kvality služeb a zachování ceny, která je pro klienta efektivní. Konkrétní nastavení služby klientům tzv. „na míru“ můžeme dosáhnout nižší ceny, nebo naopak zvýšit kvalitu a rozsah služby. Vždy však v mezích, které považujeme za únosné v obou krajních mezích.

Pokud tedy nehledáte jen nejnižší cenu, bude nám potěšením se s Vámi sejít a nezávazně probrat vaše požadavky a nabídnout individuální cenu.

> 

Služby

Účetnictví – finanční účetnictví s prvky daňového účetnictví, které umožňuje správné sestavení daňového přiznání. Podle požadavků klienta lze nastavit i prvky manažerského účetnictví pro sledování pro klienta podstatných jevů, které nejsou standardně získatelné jen z účetnictví finančního. Například se může jednat o účtování nákladů na konkrétní výkony, procesy, vnitropodnikové náklady a výnosy, vazba na systém kalkulací apod.

Mzdy – standardní zpracování mezd se všemi zákonem stanovenými náležitostmi a obvyklými výstupy. Opět je možné na přání klienta přizpůsobit jak členění mezd a složek mzdy, benefitů a odměn, tak i formu a obsah výstupů.

Poradenství – z kapacitních důvodů poskytujeme rozsáhlejší poradenskou a konzultační činnost převážně stálým klientům. Pokud potřebujete drobnější konzultace, můžete se na nás obrátit a uvidíme, co pro Vás můžeme udělat.

FinPro4U